Familierecht

U kunt ook bij mij terecht voor onder meer de volgende kwesties:
 
Omgang
U wilt omgang met uw kind of een bestaande regeling wijzigen of vastleggen.
 
Ouderschapsplan
U wilt een ouderschapsplan opstellen na een verbroken relatie of een ouderschapsplan wijzigen.
 
Gezag
U heeft gezamenlijk gezag en wilt verhuizen, maar de andere ouder geeft geen toestemming. U wilt een paspoort aanvragen voor uw kind, maar de andere ouder wil de daarvoor benodigde handtekening niet plaatsen.
Erkenning of vaststelling vaderschap
U wilt uw kind erkennen, maar de moeder geeft geen toestemming. U wilt dat de vader van uw kind als zodanig geregistreerd wordt.
 
Verdeling gezamenlijke woning
Uw relatie is verbroken en er is een gezamenlijke woning te verdelen. Wat te doen als de één nog geen nieuwe woonruimte heeft en de ander wil dat de woning zo snel mogelijk verkocht wordt?
 
Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
Uw kind wordt onder toezicht gesteld en mogelijk ook uit huis geplaatst.