Procedure of overleg

Advocaat of mediator
 
Ik kan voor u optreden als advocaat of als mediator. De rollen verschillen echter van elkaar en maken dat ik niet eerst als uw mediator en later als uw advocaat kan optreden of andersom. De neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator verhinderen dat.
 
Als mediator begeleid ik het proces van onderling overleg en geef ik de wettelijke kaders aan.
 
Als advocaat behartig ik uitsluitend uw belangen. In kan u in die hoedanigheid bijstaan in een procedure, maar ook in een overlegsituatie (viergesprek) of als adviseur op de achtergrond als u deelneemt aan mediation.
 
Advocaat en overleg
 
Kiest u niet voor mediation of wordt u geconfronteerd met een procedure, dan lijkt de weg van het procederen onafwendbaar.
Als advocaat familierecht bezit ik alle kennis en ervaring om het beste uit een procedure te halen. Toch zal een goede advocaat in familiezaken ook dan met u kijken of overleg met de andere partij – de ex-partner, de andere ouder – en zijn of haar advocaat nog tot de mogelijkheden behoort.
 
Overleg met de andere partij met bijstand van een eigen advocaat is van meet af aan mogelijk, maar ook als een procedure al is gestart behoort overleg nog tot de mogelijkheden. Het bereiken van het beste resultaat heeft u op deze wijze zelf in handen, met de bijstand van uw eigen advocaat.

Overleg draagt bij aan een goede verstandhouding, wat van groot belang is als u bijvoorbeeld als ouders met elkaar verbonden blijft.