Procedure of overleg

Advocaat of mediator

Ik kan voor je optreden als advocaat of als mediator. De rollen verschillen echter van elkaar en maken dat ik niet eerst als jouw mediator en later als jouw advocaat kan optreden of andersom. De neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator verhinderen dat.

Als mediator begeleid ik het proces van onderling overleg en geef ik de wettelijke kaders aan.

Als advocaat behartig ik uitsluitend jouw belangen. In kan jou in die hoedanigheid bijstaan in een procedure, maar ook in een overlegsituatie (viergesprek) of als adviseur op de achtergrond als je deelneemt aan mediation.

Advocaat en overleg

Kies je niet voor mediation of word je geconfronteerd met een procedure, dan lijkt de weg van het procederen onafwendbaar.

Als advocaat familierecht bezit ik alle kennis en ervaring om het beste uit een procedure te halen. Toch zal een goede advocaat in familiezaken ook dan met je kijken of overleg met de andere partij – de ex-partner, de andere ouder – en zijn of haar advocaat nog tot de mogelijkheden behoort.

Overleg met de andere partij met bijstand van een eigen advocaat is van meet af aan mogelijk, maar ook als een procedure al is gestart behoort overleg nog tot de mogelijkheden. Het bereiken van het beste resultaat heb je op deze wijze zelf in handen, met de bijstand van jouw eigen advocaat.

Overleg draagt bij aan een goede verstandhouding, wat van groot belang is als je bijvoorbeeld als ouders met elkaar verbonden blijft.