Specialist familierecht

Heb je hulp nodig op het gebied van familierecht? Ik ben advocaat en mediator, en specialist op het gebied van het familierecht. Ik sta je graag bij!

Mijn kennis en ervaring bestaat uit het adviseren, begeleiden en procederen in het familierecht. Ik kan je informeren over oplossingen die haalbaar en houdbaar zijn. Je hebt immers niks aan afspraken die niet uitvoerbaar blijken of geen stand kunnen houden of aan het voeren van een procedure die geen schijn van kans heeft. Ook zal ik altijd onderzoeken of in overleg met de andere partij tot oplossing van het geschil gekomen kan worden.

Waarom een specialist? Het recht is behoorlijk complex en alleen al het familierecht is zeer divers. Ik houd mij uitsluitend bezig met het familierecht zodat ik mijn kennis op peil kan houden. Naast jouw juridische belangen heb ik oog voor de emotionele belangen die in familiezaken een rol spelen.